';
Beskrivelse

Boliviafamilien er en veldedig organisasjon, de har i dag over 1.000 barn i barnehjem og på dagsenter over hele Bolivia. Organisasjonen er basert på langsiktige fadderskap, private donasjoner og frivillig arbeid. Med en aldrende faddermasse og en utdatert profil hadde de behov for å kommunisere tydelig hva deg gjøre både til de som allerede støtter og til bruk i rekruttering av nye faddere. Som en liten organsisasjon (og en av de få der alle penger går uavkortet til barna) har de behov for å formidle hva de gjøre og hva hver enkelt fadder og donasjon oppnår. Til Boliviafamilien har vi laget en helt ny profil og med en tilhørende nettside. Den nye profilen brukes over samtlige kommunikasjonflater og det brukes mye store fotografier. Med veldig mange spennende personlige historier har det vært viktig å få prioritert visningen og formidlingen av de viktigste inntektskildene til organsiasjonen.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in