';

Design av produktserie

Brosjyremateriell

Nettside prochaete.com

En app som kalkulerer menge rekefôr. Se appen i Appstore

Lanseringskampanje i trykte og digitale kanaler

Redaksjonelt innhold til magasinene Aqua Culture, Hatchery Feed Magazine og Hatchery International.

ProChaete Innovations utvikler alternative proteinkilder til oppdrettsnæringen. Dette har resultert i en ny forserie til reker.

I samarbeid med ProChaete har vi utviklet en brandstory og en lanseringsplan med alle tilhørende elementer.